Szkolenie „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?” – 02.05.2024

2
maj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu
„Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”
 Szkolenie skierowane jest do:
– producentów produktów lokalnych,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych,
– lokalnych Liderów,
– rolników,
– mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Turystyka – Przedsiębiorczość – Promocja”. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i promocji produkcji, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych.
Szkolenie odbędzie się 28 maja 2024 r. w Janowskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 w sali Taras Plastyczny w godzinach  10:00-15:00.
Rejestracja uczestników szkolenia od godz. 9.30.
Osoby zainteresowane szkoleniem powinny złożyć zgłoszenia w terminie do 15 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aneta Kuźnicka
Prezes Zarządu

plakat - certyfikacja(1)