BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.