Informacja o chlorowaniu wody – na Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Otrocz

7
cze
Od dnia 07.06.2024r. na Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Otrocz odbywać się będzie proces chlorowania wody w celu stabilizacji wymaganych parametrów zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyci.
Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada świadectwo kontroli jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów.