Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Chrzanów na okres 3 lat

28
cze

Wójt Gminy Chrzanów informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją z dnia 24 maja 2024 r. znak: R.RZT.70.26.2024 zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Chrzanów na okres 3 lat.

W załączeniu treść decyzji.