Rewitalizacja – Gminny Punkt Konsultacyjny – 30.06.2024

2
lip
W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Chrzanów do 2030 roku dnia 30 czerwca 2024 roku podczas II Regionalnego Przeglądu Pieśni Śpiewaka Ludowego Stanisława Fijałkowskiego zorganizowano gminny punkt konsultacyjny.
Działanie skierowane było do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na spotkaniu poruszane zostały tematy dotyczące zarówno obszarów problemowych, jak również potencjałów, które można byłoby wykorzystać w działaniach ukierunkowywanych na wyjście z sytuacji kryzysowej obszaru, które mogłyby być komplementarne z planowanymi przedsięwzięciami.
W konsultacjach czynnie zaangażowani byli Wójt Gminy Chrzanów i Przewodniczący Rady Gminy Chrzanów.

DSC04396s

IMG_6924s
IMG_6923s
IMG_6917s
DSC04401s
DSC04399s