Aktualności

12
kw.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Zapraszamy do IX edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu… Continue Reading IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

4
kw.

Dodatek osłonowy w Gminie Chrzanów – przypomnienie kwiecień 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że termin składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego upływa z dniem  30 kwietnia 2024 r., a wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunki przyznania dodatku osłonowego Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024… Continue Reading Dodatek osłonowy w Gminie Chrzanów – przypomnienie kwiecień 2024

2
kw.

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 30 września 2022 r. do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Chrzanów, w Urzędzie Gminy Chrzanów nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze. Mieszkańcy Gminy Chrzanów zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje… Continue Reading Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

23
mar

Jubileusz 50-lecia i 40-lecia małżeństwa w Chrzanowie marzec 2024

W minioną środę 19 marca br. pary z 50-letnim i 40-letnim stażem małżeńskim w Gminie Chrzanów wspólnie z władzami samorządowymi świętowały swoje jubileusze. Uroczystości te rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Chrzanowie mszą celebrowaną przez księdza Proboszcza. Tradycyjnie, podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po Mszy Świętej jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Chrzanowie, gdzie… Continue Reading Jubileusz 50-lecia i 40-lecia małżeństwa w Chrzanowie marzec 2024