Archives -

13
lut

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI – luty 2024

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do… Continue Reading Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI – luty 2024

12
lut

Komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce… Continue Reading Komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

12
lut

obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

11
lut

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Gminy Chrzanów.

INFORMACJE w LINKU BIP

11
lut

Konsultacje społeczne dotyczących projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CHRZANÓW DO 2030 ROKU

INFORMACJE w LINKU BIP

8
lut

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że z dniem 25 stycznia 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr XLVII/268/2023 Rady Gminy Chrzanów z dnia 28 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030. Uchwała Nr XLVIII/268/2023 Rady Gminy Chrzanów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego… Continue Reading Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030

31
sty

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r.… Continue Reading Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

30
sty

XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  25.01.2024 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2024 roku tj. środa o godz. 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.… Continue Reading XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

28
sty

Fotorelacja- Powstanie Styczniowe 1863-1864 – Pamiętamy o bohaterach. Rekonstrukcja historyczna

26
sty

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Gminny… Continue Reading Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

Page 3 of 73