Informacje dla rolników

Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych maj 2022

UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH w 2022 r.
Bioasekuracja ASF – 1 październik 2021
Bioasekuracja drób
I N F O R M A C J A szacowanie strat
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Letni wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
Utylizacja opryskiwaczy
Stosowanie środków ochrony roślin
APEL DO HODOWCÓW ŚWIŃ – maj 2021
Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego – maj 2021
Zawiadomienie dla plantatorów maku niskomorfinowego i konopi włóknistych z terenu Gminy Chrzanów – 17 marzec 2021
Webinaria (szkolenia informacyjne, bez wydawania zaświadczeń)
Zwrot podatku akcyzowego luty 2021
Pieniądze na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.
Informacja dla hodowców drobiu 04.12.2020
UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH  w 2021 r.
Informacja Gminnego Biura Spisowego w Chrzanowie (GBS)
Powszechny Spis Rolny 2020 – informacje
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Zwrot podatku akcyzowego 2020
Polski projekt RYNEK – wspierającym i aktywującym polskich rolników i producentów
Powszechny Spis Rolny 2020
Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego dot. obszaru zagrożonego ASF
Ulotka informacyjna apel ASF 18 sierpnia 2020
„Lubelska e-spiżarnia”
Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
APEL DO HODOWCÓW ŚWIŃ
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku 2020
Ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego
Obszary objęte ograniczeniami w związku z ASF na 12.12.2019
Pomoc dla rolników prowadzących chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planujących realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.
UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH POLSKICH 2019-2020
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.
ASF – strefa „czerwona” – komunikat z 3 września 2019 roku
JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2019
Dofinansowanie do wapna
Komunikat KOWR w Lublinie dotyczący nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2019
Informacja o strefie bezpieczeństwa ASF
List do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 2019
Ankietowe badania rolne w 2019 roku
Projekt – kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, piece na biomasę – maj 2019
Dopłaty bezpośrednie – aplikacja eWniosekPlus 2019