PRZYPOMNIENIE O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

7
Wrz

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHRZANÓW

Urząd Gminy Chrzanów przypomina, iż 30 września 2016 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Chrzanów: 64941010102002200001560001 z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby, której wpłata dotyczy, lub na podstawie załączonych druków wpłat.

Przy tej okazji przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób mieszkających w danych gospodarstwach domowych na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. urodzenie, zgon, przemieszczanie się domowników, itp.)

Urząd Gminy Chrzanów prosi mieszkańców, którzy nie uiścili wcześniejszych należności o NIEZWŁOCZNE uregulowanie zaległości.