U W A G A !!! – wałęsające psy

7
Wrz

W związku z nasilającym się problemem „wałęsających się psów” przypominam, iż osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem jakie stwarzają psy pozostawione bez opieki. Właściciele w/w zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.

Psy utrudniają ruch drogowy i stwarzają realne zagrożenie dla dzieci i starszych mieszkańców. Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach a w szczególności:

– prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,

– o stałym skutecznym dozorze nad psami

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.