Język angielski – bezpłatnie – Fundacja Inicjatyw Lokalnych – 2016

3
Lis

zachęca do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach
odbywających się w Janowie Lubelskim:

Język angielski – bezpłatnie

na poziomach:

  • podstawowy A1-A2 /240 h/
  • średniozaawansowany B1-B2 /240 h/

Projekt jest skierowany do osób, które:

  • ukończyły 25 lat i więcej
  • z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym
  • zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
  • bezrobotnych oraz pracujących

W szczególności: kobiet, osób niepełnosprawnych, osób po 50-tym r.ż., zamieszkujących na obszarze wiejskim

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy

Uczestnicy projektu otrzymają: komplety podręczników, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje na danym poziomie zaawansowania.

Informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 52 /II piętro/, tel. 15/87-17-536

Szkolenie w ramach projektu Znam angielski-świat jest mójjest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego