“Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych” dla osób, które świadczą lub chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16
Mar

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE  “Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych” dla osób, które świadczą lub chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgłoszenia  przyjmujemy  do  dnia  17  marca 2017 r.  do godz. 08:30. Szczegółowe informacje i zapisy: Fundacja Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lub. tel.: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim 

powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

zaprasza do udziału w szkoleniu:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Tematyka:

  1. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań:

–         Teorie motywowania i mobilizowania klienta do zmiany;

–         Zasady wprowadzania zmiany;

–         Budowanie zaufania, akceptacji i chęci współpracy w procesie zmiany;

–         Radzenie sobie z oporem przed zmianą.

  1. Kształtowanie nawyków celowej aktywności:

–         Efektywna komunikacja opiekuna z klientem;

–         Elementy perswazji w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych;

–         Techniki poznawczo-behawioralne w kształtowaniu celowej aktywności (m.in. wzmacnianie, wygaszanie).

  1. Prowadzenie treningu zachowań społecznych:

–         Planowanie treningów zachowań społecznych (potrzeby, cele, kolejność realizacji);

–         Zasady prowadzenia treningów (przygotowanie scenariusza);

–         Metody, formy prowadzenia treningów zachowań społecznych, adekwatne do specyfiki uczestników i celów.

Termin szkolenia: 17 marca 2017 r. (piątek), godz. 9:00

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52, 23–300 Janów Lubelski

Zajęcia poprowadzi Pan Wiesław Talik – dr psychologii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy. Posiada 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.