Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociągu Chrzanów, Otrocz i Łada sierpień 2017