Akcji poboru krwi 30 marca 2018 roku – Modliborzyce