Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Chrzanów

1
mar

Zawieszenie od 2 listopada 2021 roku udzielania pomocy prawnej
i porad obywatelskich w formie bezpośredniej – link

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gminie Chrzanów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu janowskiego – zmiany w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r. obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:

Lp.     Nazwa jednostki udostępniającej lokal   Usytuowanie lokalu     Dni tygodnia i godziny działania punktu  
2 Urząd Gminy Chrzanów Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21
Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)
Materiały informacyjne link