Archives - styczeń 2020

31
sty

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – XX edycja

Pismo Wojewody Lubelskiego CDR w Brwinowie konkurs Sposób na sukces.(5301657_5397344) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

30
sty

Nabór partnera Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Nabór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wnioskodawcą będzie Gmina Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów Regulamin nabór partnera Ogłoszenie nabór partnera Formularz oferty  

30
sty

Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chrzanów w 2020 r.”

Treść konsultacji w pliku pdf

30
sty

Zwrot podatku akcyzowego styczeń 2020

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien: W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chrzanów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1… Continue Reading Zwrot podatku akcyzowego styczeń 2020

20
sty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo gminy HPAI Rozporządzenie HPAI

20
sty

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku z terenu Gminy Chrzanów

Firmy zajmujące się odbiorem odpadów: EKO – KRAS Sp. z o.o. Marii Konopnickiej 27D 23-204 Kraśnik Tel. 500 140 910, 500 140 875 e-mail: eko-kras@wp.pl                    

8
sty

Ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy. W szczególności należy wdrożyć następujące… Continue Reading Ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego