Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Chrzanów od 25 maja 2020 roku.