Archives - styczeń 2021

29
sty

V nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych – 2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od… Continue Reading V nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych – 2021

28
sty

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Nabór ogłoszenie 28.01.2020 Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021 Formularz do pobrania NSR   https://spis.gov.pl/  

28
sty

Obowiązek bezwzględnego przestrzegania przepisów w związku z wystąpieniem nadmiernych opadów śniegu

INFORMACJA w PLIKU PDF

28
sty

Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach powiatowych

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja zimowa może być zawieszona i wznowiona… Continue Reading Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach powiatowych

25
sty

WAŻNE!!! Dotyczy wymiany glikolu w kolektorach słonecznych zamontowanych w 2015 roku

W związku z oświadczeniem wykonawcy FlexiPowerGroup, o zakończeniu gwarancyjnej wymiany glikolu po 5 latach użytkowania instalacji solarnych (solarach) zamontowanych w 2015 roku, uprzejmie prosimy o zgłaszanie instalacji, w których glikol nie został wymieniony. Zgłoszenia będą przyjmowane  w Urzędzie Gminy Chrzanów telefoniczne pod numerem 15 8755132 lub e-mailowo: planowanie@chrzanowgmina.pl W wiadomości email proszę o podawanie adresu i numeru kontaktowego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29… Continue Reading WAŻNE!!! Dotyczy wymiany glikolu w kolektorach słonecznych zamontowanych w 2015 roku

22
sty

Powstanie Styczniowe – historia daleka i bliska

W roku 2021 mija 158 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Osłabienie Rosji po… Continue Reading Powstanie Styczniowe – historia daleka i bliska

20
sty

Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055

Gmina Chrzanów w 2020 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055. Zgodnie z umową wartość dofinansowania wyniosła 1 215 976,00 zł. W wyznaczonym terminie oferty złożyło sześć firm zainteresowany realizacją inwestycji. Najkorzystniejsza firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo… Continue Reading Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055

20
sty

„Platforma Żywnościowa” 2021

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle… Continue Reading „Platforma Żywnościowa” 2021

19
sty

Informacja o okresach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i terminach ich rozpatrzenia – 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022  można składać: – od 01 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), – od 01 kwietnia 2021 roku w formie papierowej. Wypłata świadczenia wychowawczego jest uzależniona… Continue Reading Informacja o okresach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) i terminach ich rozpatrzenia – 2021

19
sty

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW – ZIMA 2021

W związku z okresem zimowym i związanymi z nim trudnymi warunkami pogodowymi zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu w celu uniknięcia negatywnych skutków zimy. Wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym… Continue Reading APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW – ZIMA 2021

Page 1 of 2