Archives - luty 2020

27
lut

Ogłoszenie Wójta Gminy Chrzanów O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej 27.022020

Wójt Gminy Chrzanów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2020 roku. DOKUMENTACJA W LINKU

26
lut

Ochrona komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim „KORONOWIRUS”

26
lut

Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim

26
lut

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim „KORONOWIRUS”

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

24
lut

Zaproszenie dla przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Janowskiego.

Starosta Janowski zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące działalności nowo utworzonego Powiatowego Biura Biznes Lubelskie. Tematyka spotkania: współpraca Biura z lokalnymi przedsiębiorcami monitoring potrzeb przedsiębiorców promocja lokalnego biznesu W spotkaniu weźmie udział członek zespołu Biznes Lubelskie z Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Spotkanie odbędzie się 26.02.2020r. o godz. 12:00 w sali 303… Continue Reading Zaproszenie dla przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Janowskiego.

24
lut

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 24.02.2020

dot. ogłoszenia konkurs na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne PLIK PDF

20
lut

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej 20 luty 2020r.

Zarzadz. nr 8 _oferta_otwarte_konkursy

19
lut

Okresowa ocena wody Chrzanów, Łada i Otrocz 19 luty 2020

INFORMACJA w pliku PDF

17
lut

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE  Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju. Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą… Continue Reading KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII