Archives - luty 2021

26
lut

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez urząd gminną instytucję kultury.… Continue Reading II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

25
lut

Akcja – „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym” od 22 do 28 lutego 2021r.

Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim w pliku pdf – „zobacz”

23
lut

„Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe” – luty 2021

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn.: „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych… Continue Reading „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe” – luty 2021

22
lut

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Chrzanów zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 luty 2021 roku (środa) przeprowadzony będzie odbiór następujących odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (wyłącznie od samochodów osobowych i busów do wysokości 1,20 m). Odpady te prosimy wystawiać w te same miejsca,… Continue Reading Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

22
lut

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek… Continue Reading Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

22
lut

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku. PCPR Janów Lubelski

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.  Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu. Moduł I: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.… Continue Reading Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku. PCPR Janów Lubelski

19
lut

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – LGD w Janowie Lubelskim

  TREŚĆ OGŁOSZENIA W PLIKU PDF

18
lut

Wszystko o produktach pszczelich i apiterapii – 20 luty 2021

W ramach zadania informacyjnego PZP na temat produktów pszczelich Polski Związek Pszczelarski przygotował bezpłatny wykład/webinar on-line, który odbędzie się w najbliższą sobotę 20.02.2021 o godz. 11:00.  Webinar kierowany jest do potencjalnych konsumentów miodu i innych produktów pszczelich.  Celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o jakości i cechach produktów pszczelich oraz upowszechnianie wiedzy na temat apiterapii.  Link… Continue Reading Wszystko o produktach pszczelich i apiterapii – 20 luty 2021

11
lut

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – PCPR Janów Lubelski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.    „Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.                                                                                                             Konwencja Praw Dziecka Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w… Continue Reading Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – PCPR Janów Lubelski

9
lut

Zadania dla poszczególnych właścicieli działek leśnych – Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Page 1 of 2