Ogłoszenie Klub Seniora

8
kw.
senior08042022Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Chrzanów po 60-tym roku życia do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora w ramach projektu realizowanego przez Gminę Chrzanów.
Udział w  projekcie umożliwia:
  • nieodpłatne spędzenie czasu w miłej atmosferze,
  • korzystanie z zasobów i wyposażenia klubu,
  • rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych
  • wyjazdy integrujące uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona (30 osób).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 20.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA_PRZYSTĄPIENIE_GMINA CHRZANÓW

KLUB SENIORA_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_GMINA CHRZANÓW

KLUB SENIORA_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GMINA CHRZANÓW

OŚWIADCZENIE _PRZETWARZANIE DANYCH_GMINA CHRZANÓW

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ_GMINA CHRZANÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_GMINA CHRZANÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_GMINA CHRZANÓW

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_GMINA CHRZANÓW

USŁUGI ASYSTENCKIE_DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_G_CHRZANÓW

USŁUGI ASYSTENCKIE_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_GMINA CHRZANÓW