REHABILITACJA W KRUS 2022

REHABILITACJA W KRUS 2022
29
kw.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny     w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.
Z sanatorium mogą skorzystać osoby:
  • – ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
  • – ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
  • – po przebytej chorobie COVID-19.
  • – rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  • – renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
  • – członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa        wypadkowi przy pracy rolniczej.
 Potrzebne dokumenty:
  • – wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
  • – do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.
Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.
Szczegółowe informacje udzielane są w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36, lub telefonicznie: 81 759 34 42 i 81 759 34 36 oraz w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, ul. Lubelska 1, tel. 15 872 23 20 lub 15 872 23 21
Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś  swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę
Sanatorium -ulotka
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Jedlec