Nabór partnera Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

30
sty

Nabór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wnioskodawcą będzie Gmina Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów

Regulamin nabór partnera

Ogłoszenie nabór partnera

Formularz oferty