Archives - sierpień 2021

31
sie

Stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Chrzanów wchodzi w życie  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ramach tego programu ustanowione zostały stypendia Wójta Gminy Chrzanów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagroda Wójta Gminy Chrzanów. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane będą niezależnie od sytuacji materialnej ucznia. Program skierowany jest do uczniów… Continue Reading Stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

31
sie

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie  informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r,  w siedzibie OPS  w godz. od 7.30 do 15.30              Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna… Continue Reading Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów 2021

28
sie

POŻEGNANIE LATA – 22 sierpnia 2021

Informacja o przeprowadzonym wydarzeniu „Pożegnanie lata” – piknik integracyjny w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W okresie… Continue Reading POŻEGNANIE LATA – 22 sierpnia 2021

24
sie

Galeria – Dożynki parafialne i festyn rodzinny – 21.08.2022

Dożynki parafiale w Chrzanowie fot. Mirosław Flis Festyn w Chrzanowie fot. Mirosław Flis  

23
sie

Expert ZUS – Świadczenie DOBRY START 300+

Szanowni Państwo,  od 1 lipca 2021 r. świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną. „Ekspert z ZUS pomoże w założeniu profilu PUE  w celu złożenia  wniosku o świadczenie z programu DOBRY START  – 300 +. Jeżeli… Continue Reading Expert ZUS – Świadczenie DOBRY START 300+

20
sie

Plakat Dożynki Powiatowe w Dzwoli

17
sie

Dożynki parafialne i festyn rodzinny – 22.08.2021

13
sie

Piknik Integracyjny „POŻEGNANIE LATA 2021”

10
sie

Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” dla strażaków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konkurs skierowany do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników medycznych z terenów wiejskich polegający na nakręceniu krótkiego filmu instruktażowego poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy. Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji na temat tego przedsięwzięcia. Poniżej link do strony ARiMR, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze. https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html