Archives - grudzień 2023

29
gru

Nowoczesna Wirtualna Strzelnica w budynku Urzędu Gminy Chrzanów: Inwestycja wsparta przez Ministerstwo Obrony Narodowej z programu „Strzelnica w powiecie 2023”

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 196 800  złotych z programu „Strzelnica w powiecie 2023” ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, udało się zrealizować innowacyjną modernizację pomieszczenia w piwnicy Urzędu Gminy. Otrzymane środki pozwoliły na modernizację pomieszczenia i  zakup zaawansowanego systemu wirtualnej strzelnicy o łącznej wartości inwestycji wynoszącej 280 tysięcy złotych. Lokalizacja i Wyposażenie Zlokalizowanie wirtualnej strzelnicy w… Continue Reading Nowoczesna Wirtualna Strzelnica w budynku Urzędu Gminy Chrzanów: Inwestycja wsparta przez Ministerstwo Obrony Narodowej z programu „Strzelnica w powiecie 2023”

22
gru

Życzenia na Boże Narodzenie 2023

22
gru

Rozporządzenie porządkowe Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego treść w pliku pdf OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. treść w pliku pdf

21
gru

Pierwsze wydanie gazety „Nasza Gmina” – grudzień 2023

21
gru

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Wójt Gminy Chrzanów i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Chrzanów TERMIN: 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 MIEJSCE: Sala narad Urzędu Gminy ZAPISY: do 15 stycznia 2024 r.: osobiście w GBP w Chrzanowie, telefonicznie – 15 87 55 132, poprzez email – bibliotekachrzanow@interia.pl (w zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, datę urodzenia… Continue Reading I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

21
gru

XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  20.12.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 28 grudnia 2023 roku tj. czwartek o godz. 1130 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.… Continue Reading XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów

21
gru

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim dotyczące wymagań przy uboju świń na użytek własny, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

  Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet. Anna Widomska PIW Janów Lubelski

18
gru

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gminie Chrzanów

Na terenie Gminy Chrzanów w 2024 r. kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, która obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu… Continue Reading Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gminie Chrzanów

12
gru

Oferta kolonii dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS – 12.12.2023

7
gru

Apel o prawidłową segregację odpadów komunalnych

Gmina Chrzanów zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów, który z każdym rokiem jest coraz wyższy. Ponadto system gospodarowania odpadami… Continue Reading Apel o prawidłową segregację odpadów komunalnych

Page 1 of 2