Apel do mieszkańców – zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w sezon jesienno-zimowy 2023

3
gru

Sezon jesienno-zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa związane z niskimi temperaturami.
Zgłoszenia dotyczące osób potrzebujących pilnego wsparcia należy kierować do następujących instytucji:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, tel: 15 8755 539; 579 470 925
• Posterunek Policji w Godziszowie, tel. 15 87102 81;
• Służby ratunkowe -112; Pogotowie ratunkowe – 997;
• Całodobową, bezpłatną infolinię (Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) z przeznaczeniem m.in. dla osób bezdomnych 987. Dzwoniąc pod wskazany numer można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Jest to bezpłatna linia zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.