Archives - styczeń 2024

31
sty

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r.… Continue Reading Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

30
sty

XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  25.01.2024 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2024 roku tj. środa o godz. 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.… Continue Reading XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

29
sty

Kreatywne Ferie 2024

28
sty

Fotorelacja- Powstanie Styczniowe 1863-1864 – Pamiętamy o bohaterach. Rekonstrukcja historyczna

26
sty

Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Gminny… Continue Reading Informacja dotycząca wypłaty dodatku osłonowego w 2024 roku.

22
sty

Zaproszenie do konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na rok 2024

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów na rok 2024 LINK do plików w BIP

19
sty

Powstanie Styczniowe 1863-1864 – Pamiętamy o bohaterach. Rekonstrukcja historyczna 28 stycznia 2024

19
sty

„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” szkolenie uzupełniające dla rolników – luty 2024

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W JANOWIE LUBELSKIM Organizuje szkolenie uzupełniające dla rolników  „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”  Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest 5 lat.  Data szkolenia: 05.02.2024 r.                             09.02.2024 r. Miejsce szkolenia: Urząd Chrzanów  Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 601594708

19
sty

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim dotycząca wyznaczenia lekarzy weterynarii na terenie gminy Chrzanów na rok 2024

INFORMACJA w PLIKU PDF

16
sty

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY – przedłużenie zgłoszeń do turnieju

Wójt Gminy Chrzanów i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na turniej szachowy dla mieszkańców Gminy Chrzanów TERMIN: 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 MIEJSCE: Sala narad Urzędu Gminy ZAPISY: do 22 stycznia 2024 r.: osobiście w GBP w Chrzanowie, telefonicznie – 15 87 55 132, poprzez email – bibliotekachrzanow@interia.pl (w zgłoszeniu należy podać imię nazwisko, datę urodzenia… Continue Reading I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY – przedłużenie zgłoszeń do turnieju

Page 1 of 2