Archives - maj 2024

29
maj

Zarządzenie Wójta w sprawie dyżuru wakacyjnego 2024

Link do informacji i zarządzenia w BIP

28
maj

BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.

LINK do informacji w BIP

28
maj

31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Gminy Chrzanów jest nieczynny

Informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chrzanów w zamian za ustawowo wolny dzień od pracy 6 stycznia 2024 r. (święto przypadające w sobotę).

27
maj

ZARZĄDZENIE Nr 38/2024 WÓJTA GMINY CHRZANÓW z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu

INFORMACJA w LINKU BIP

27
maj

II sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  22.05.2024 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 maja 2024 roku tj. środa o godz.1400 w Urzędzie Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się II sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie… Continue Reading II sesja Rady Gminy Chrzanów

24
maj

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Chrzanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r

Zgodnie z art. 37e ustawy Kodeks Wyborczy wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokali obwodowych komisji wyborczych. W celu skorzystania z bezpłatnego transportu wyborca powinien w terminie do dnia 27 maja 2024 r. zgłosić zamiar skorzystania z tego transportu.… Continue Reading Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie gminy Chrzanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r

23
maj

Spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Partnerami Finansującymi – 11 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim

Korzystne finansowanie na instalacje OZE ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  Zapraszamy na spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnerów Finansujących dotyczące szczegółów oferty pożyczek unijnych na OZE dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związków, spółdzielni energetycznych, podmiotów działających w… Continue Reading Spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Partnerami Finansującymi – 11 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim

10
maj

IX edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”

2
maj

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami 2024

Wójt Gminy Chrzanów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach od 23 do 26  kwietnia 2024 r. na terenie Gminy Chrzanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w uprawach rolnych,  w terminie do dnia 21 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na… Continue Reading Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami 2024

2
maj

Szkolenie „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?” – 02.05.2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”  Szkolenie skierowane jest do: – producentów produktów lokalnych, – przedstawicieli organizacji pozarządowych, – lokalnych Liderów, – rolników, – mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn.… Continue Reading Szkolenie „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?” – 02.05.2024