Archives - styczeń 2023

29
sty

Galeria z 160. Rocznica Powstania Styczniowego – Rekonstrukcja historyczna

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA ZDJĘĆ

27
sty

XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  25.01.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2023 roku tj. wtorek o godz. 1300 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.… Continue Reading XXXIX sesja Rady Gminy Chrzanów

24
sty

160. Rocznica Powstania Styczniowego – Rekonstrukcja historyczna

23
sty

Zmiana terminu zawodów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego – 29 stycznia 2023

20
sty

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

20
sty

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie… Continue Reading Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

20
sty

Rekrutacja dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok 2023/2024 w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkolaki”

13
sty

Kreatywne Ferie 2023

13
sty

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Chrzanów ( 16 stycznia 2023 r.)

Chrzanów, dnia  13.01.2023 r.  Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 16 stycznia 2023 roku tj. poniedziałek o godz. 1400 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej… Continue Reading Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Chrzanów ( 16 stycznia 2023 r.)

13
sty

„Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”

Gmina Chrzanów zakończyła inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”,  która w swoim zakresie miała: modernizację stacji uzdatniania wody w Chrzanowie ; budowę instalacji fotowoltaicznej do zasilania stacji uzdatniania wody; budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie ; prace modernizacyjne na sieci wodociągowej ; W ramach modernizacji stacji uzdatnia wody w budynku… Continue Reading „Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”

Page 1 of 2