Archives - listopad 2023

30
lis

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270

Gmina Chrzanów w 2023 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie oferty złożyło 3 Wykonawców. W… Continue Reading RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG dla zadania pn. Remont drogi gminnej nr 108800L w m. Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty od km 0+007,5 do km 0+693,50 i od km 3+966 do km 4+270

27
lis

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Załącznik do zarządzenia Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH DO… Continue Reading Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

27
lis

XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów

Chrzanów, dnia  22.11.2023 r. Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 listopada 2023 roku tj. środa o godz. 930 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.… Continue Reading XLVII sesja Rady Gminy Chrzanów

15
lis

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z WZZ Łada – listopad 2023

LINK

15
lis

Decyzja przydatność wody do spożycia – WZZ Otrocz – listopad 2023

LINK

13
lis

Informacja o szkoleniu chemizacyjnym w dniu 17.11.2023

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2023 o godz. 9:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliniu, Malinie 28, 23-305 Chrzanów. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 530 318 893 Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) o środkach ochrony roślin ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA wydawane… Continue Reading Informacja o szkoleniu chemizacyjnym w dniu 17.11.2023

8
lis

Nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

LINK DO INFORMACJI  

6
lis

Termin składania wniosków suszowych przedłużony – 17 listopad 2023

LINK