Archives -

30
gru

Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Chrzanów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Chrzanów powstały dwie nowe instalacje fotowoltaiczne, zasilające budynki użyteczności publicznej. W ramach inwestycji na budynku Urzędu Gminy Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej w Chrzanowie zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 28 kWp, składające się z 31 szt. paneli fotowoltaicznych. Koszt instalacji to 120. 171,00 zł, z czego… Continue Reading Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Chrzanów.

30
gru

Zakończenie procesu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Chrzanów.

Z radością informujemy, że zakończyliśmy montaż instalacji kolektorów słonecznych, a tym samym całego projektu pn.: „ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY CHRZANÓW- ETAP II”, dzięki któremu w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców, zostało zainstalowanych 183 szt. instalacji fotowoltaicznych, 170 szt. kolektorów słonecznych oraz 30 szt. kotłów na biomasę, które mają poprawić komfort życia oraz… Continue Reading Zakończenie procesu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Chrzanów.

24
gru

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023

23
gru

XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów – 29-12-2022

Chrzanów, dnia  23.12.2022 r.  Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 grudnia  2022 roku tj. czwartek o godz. 1000 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów. Porządek posiedzenia  będzie następujący: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,… Continue Reading XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów – 29-12-2022

22
gru

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego  

21
gru

„Czyste Powietrze” – zaproszenie na kolejne spotkanie informacyjne 29 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

Wójt Gminy Chrzanów zaprasza na spotkanie dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Chrzanów. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i warunki uzyskania dofinansowania, sposób wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie.

16
gru

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW

W związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami dotyczącymi silnego mrozu i intensywnych opadów śniegu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chrzanów o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby  w podeszłym wieku, samotne, chore, niepełnosprawne, a także inne, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa… Continue Reading APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHRZANÓW

5
gru

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych 2022/2023

Informacje o stanie przejezdności dróg gminnych  użytkownicy dróg uzyskać będą mogli: pod nr telefonu: (15) 8755132 w dni powszednie w godz: 8:00  – 15: 30,     –  w dni powszednie      –  w soboty, niedziele i święta Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów w sezonie zimowym 2022/2023

5
gru

Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na drogach powiatowych

Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja zimowa może być zawieszona i wznowiona… Continue Reading Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na drogach powiatowych

2
gru

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Chrzanów 2022.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chrzanów brali udział w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”  Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach realizacji tego programu nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach nauki pływania, które odbywały się na krytej pływalni ,,Otylia” w Janowie Lubelskim. Pod okiem instruktorów zdobywali podstawowe umiejętności pływania, ale nie tylko. Udział w… Continue Reading Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w Gminie Chrzanów 2022.

Page 1 of 14